Du er her

Asylmottak

Nettside

Mennesker som søker om beskyttelse i Norge, har en lovfestet rett til et sted å bo mens de venter på at søknaden deres blir behandlet. På sin hjemmeside gir Utlendingsdirektoratet / UDI informasjon til de som jobber i mottak, bor eller ønsker å bo i et asylmottak, jobber i en kommune, er nabo til et asylmottak, driver eller ønsker å drive et asylmottak. De gir også en oversikt over ulike typer asylmottak, eksisterende asylmottak og adresser til disse.