Du er her

Amerikansk nettside med helseinformasjon på mange språk

Nettside

MedlinePlus er nettsiden til USAs National Institutes of Health. Nettsiden inneholder mye helserelatert informasjon, er laget av USAs "helsebibliotek" og retter seg mot pasienter og deres pårørende. På en underside har de laget en oversikt over hvilken helseinformasjon de har på ulike språk.