Du er her

8 tema for godt samspill - ICDP

PDF

ICDP er en norsk organisasjon som samarbeider med et internasjonalt nettverk av forskere og medarbeidere for å utvikle tiltak for barn og omsorgsgivere. Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med foreldreveiledningsprogrammet "8 tema for godt samspill". Heftet er utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og finnes på flere språk: norsk, engelsk, fransk, somali, urdu, polsk, tigrinja og russisk.

Det finnes også ytterligere materiell som kan bestilles eller lastes ned.