Asylsøkere og flyktninger lever under spesielle livsbetingelser –
Kunnskap om dette er avgjørende for å gi god hjelp